Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt RA, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea” Brașov, implementează proiectul „Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt RA”                                                               

http://www.incdsbv.ro/index.php/profilegrid_blogs/monitorizarea-starii-ecosistemelor-forestiere-si-valorificarea-potentialului-recreativ-cultural-si-istoric-al-padurilor-urbane-si-periurbane-administrate-de-rplp-kronstadt/

STAȚII METEO

Masivul Postăvarul – Cristianul Mare
URL: https://www.hobolink.com/p/69de6a0329c57a7111306e7249edbf8f

Poiana Mică Brașov
URL: https://www.hobolink.com/p/b6802052eb1feef4e62e0323ed85e875

Str. Plopilor – Cartier Noua, Brașov
URL: https://www.hobolink.com/p/bd8c8222f896862673a58533ceed0ca4