Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov prin construirea de drumuri noi şi reabilitare de drumuri forestiere existente

În conformitate cu prevederile Codului silvic, Capitolului XII – Accesibilizarea pădurilor, mărirea gradului de accesibilizare a fondului forestier constituie o condiţie de bază a gestionării durabile a pădurilor. Preocuparea regiei privind găsirea de surse de finanţare pentru proiecte de anvergură privind accesibilizarea fondului forestier s-a concretizat în realizarea în cursul anului 2011, a documentaţiei tehnico-economică şi depunerea, împreună cu Primăria Braşov, pentru finanţare a proiectul în valoare totală de 8.059.991 RON privind „ACCESIBILIZAREA FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BRAŞOV PRIN CONSTRUIREA DE DRUMURI NOI ŞI REABILITARE DE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE”.

Proiectul a fost declarat eligibil şi contractat pentru finanţarea execuţiei în anul 2012, fiind finanţat 100% din fonduri structurale FEADR în cadrul măsurii M 125 b Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”.

Proiectul propus va contribui la accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov şi va asigura infrastructura necesară gestionării durabile a acestuia privind exploatarea de masă lemnoasă, efectuarea tratamentelor de îngrijire şi regenerare a arboretelor precum şi accesul rapid şi eficient în situaţii de urgenţă.

Lucrările vizează reabilitare de drumuri auto forestiere existente şi construirea unui drum nou şi sunt amplasate în UB IV Postăvarul , UB V Noua, UB VI Tâmpa, astfel:

Nr. crt Denumire Drum Forestier Tip de interventie Lungime Estimativa
[km]
1 D.F. Vama Mare – reabilitare 2,000
2 D.F. Varna – reabilitare 2,513
3 D.F. Vama Mica – reabilitare 0,900
4 D.F. Lamba – reabilitare 3,071
5 D.F. Valea Popii – Noua – reabilitare 2,136
6 D.F. Troainer – reabilitare 1,376
7 D.F. Valea cu apa – Putreda – reabilitare 3,900
8 D.F. Pietrele lui Solomon – Valea cu apa – reabilitare 1,600
11 D.F. Valea Cetatii – Racadau – reabilitare 1,200
12 D.F. Crucur – drum nou 9,673
TOTAL 28,369

In UB-urile deservite de drumurile forestiere enumerate mai sus exista masă lemnoasă (produse principale) amplasată la tăiere în deceniul de valabilitate al amenajamentului şi care necesită a fi accesibilizate în primă urgenţă.

Suprafaţa de pădure accesibilizată prin această reţea de drumuri va fi de 2.949,7 ha.

Volumul de masă lemnoasă, ce devine accesibil prin realizarea investiţiei, va fi de 871.391 mc.

Proiectarea si constructia drumurilor forestiere se realizeaza pe baza principiilor care respecta încadrarea în peisaj si nu afecteaza calitatea apei, a solului si a habitatelor. În prezent – începând cu luna mai 2012 proiectul se află în faza de proceduri de achiziţie publică, la finalizarea cărora se va trece la execuţia lucrărilor propriu-zise în anul 2013.