Proiecte de dezvoltare

INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SILVICE IN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV

Incepand cu data de 22 august 2017 a fost aprobat pentru finantare proiectul INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SILVICE IN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV
Prezentul proiect isi propune dezvoltarea retelei de drumuri forestiere din fondul forestier al Primariei Brasov, obiectele prezentului studiu fiind:
1. Reabilitare drum forestier Baer – 3,167 km
2. Reabilitare drum forestier Pârâul Cailor – 2,631 km
3. Reabilitare drum forestier Roşca – 2,600 km
4. Reabilitare drum forestier Valea Căldării – 1,243 km
5. Drum forestier Goriţa (drum nou) – 11,003 km
Lungime totală drumuri proiectate 20,644 km
    Valoarea totală a proiectului este de 1.781.194 euro din care valoarea eligibilă 1.469.512 euro, neeligibilă 311.682 euro.
    Durata de implementare 36 luni.

Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov

Valoarea proiectului propus: 5.394.159 RON (1.230.897 Euro)

Din care: 594.229 Euro – 60% din valoarea eligibilă – finanţare FEADR

Mai mult»

Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov prin construirea de drumuri noi şi reabilitare de drumuri forestiere existente

În conformitate cu prevederile Codului silvic, Capitolului XII – Accesibilizarea pădurilor, mărirea gradului de accesibilizare a fondului forestier constituie o condiţie de bază a gestionării durabile a pădurilor.

Mai mult»

Reabilitarea, protecţia şi conservarea biodiversităţii ariei protejate „Muntele Tâmpa”

În cadrul activităţii de aplicare a strategiei naţionale în domeniul silviculturii şi acţionand pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., ca structură de specialitate silvică a Consiliului Local Braşov, şi-a propus, ca unul dintre obiectivele prioritare să-l constituie reabilitarea ariilor protejate situate în perimetrul fondului forestier pe care îl administrează.

Mai mult»