Drumuri forestiere

AVERTIZARE: pe drumul forestier Crucur, între km 4-9, Accesul este Interzis (fapt semnalizat prin panouri de informare); există Risc Ridicat de Accidentare, datorită surpărilor pe alocuri a drumului.

Drumurile forestiere existente în fondul forestier administrat de regie:

Nr. Crt. Denumire Lungime (km)
1 DF Timişul Sec Mare 6,300
2 DF Susai 1,100
3 DF Vama Mare 2,000
4 DF Varna 3,500
5 DF Vama Mică 0,900
6 DF Lamba 3,500
7 DF Răchiţeaua 1,300
8 DF Valea Calului 2,000
9 DF Cărbunarea 5,700
10 DF Valea Popii – Noua 2,200
11 DF Troainer 1,400
 12 DF Pietrele lui Solomon – Valea cu Apă 3,900
13 DF Valea cu Apă – Putreda 1,600
14 DF Valea cu Apă – Oabănu de Jos 4,200
15 DF Oabănu de Sus 1,500
16 DF Valea Cetăţii – Răcădău 1,200
17 DF Timişul Sec Mic 0,600
18 DF Măgurele 2,500
19 DF Valea Căldării 1,800
20 DF Cheişoara – Vanga 2,300
21 DF Piruşca Seacă 2,200
22 DF Valea Dudului 5,550
23 DF Valea Prundului 2,450
24 DF Valea Stânii 1,200
25 DF Paraul Adanc 1,000
26 DF Chisag 2,800
27 DF Rosca 2,700
28 DF Paraul Cailor 2,600
29 DF BAER 3,500
30 DF Crucur 9,700
  TOTAL 83,200

În conformitate cu prevederile Codului silvic, Capitolului XII – Accesibilizarea pădurilor, mărirea gradului de accesibilizare a fondului forestier constituie o condiţie de bază a gestionării durabile a pădurilor., în anul 2012 cadrul proiectului „ACCESIBILIZAREA FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BRAŞOV PRIN CONSTRUIREA DE DRUMURI NOI ŞI REABILITARE DE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE”, finanţat 100% din fonduri structurale FEADR în cadrul măsurii M 125 b „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” s-aureabilitat drumuri auto forestiere existente şi s-a construit un drum nou,  amplasate în UP III Postăvarul respectiv UP IV Braşov, astfel:

Nr. crt Denumire Drum Forestier Tip intervenţie
1 D.F. Vama Mare – reabilitare
2 D.F. Varna – reabilitare
3 D.F. Vama Mica – reabilitare
4 D.F. Lamba – reabilitare
5 D.F. Valea Popii – Noua – reabilitare
6 D.F. Troainer – reabilitare
7 D.F. Valea cu apa – Putreda – reabilitare
8 D.F. Pietrele lui Solomon – Valea cu apa – reabilitare
11 D.F. Valea Cetatii – Racadau – reabilitare
12 D.F. Crucur – drum nou

În prezent s-a obţinut finanţarea pentru un drum nou, obţinută din fonduri europene prin intermediul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, submăsura 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – infrastructură silvică” pentru proiectul ,,Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, sumă care acoperă 100% cheltuielile eligibile nerambursabile;

Viitorul drum forestier, denumit Goriţa, va avea o lungime de 11 km şi va face legătura între Valea Răcădăului şi Valea Putreda, din cartierul Schei;

Întreaga documentație, inclusiv studiile tehnice aferente, acestui Proiect a fost avizată de către Ministerul Mediului, Garda Forestieră, Agenția pentru Protecţia Mediului și toate instituțiile cu responsabilități în domeniu, iar R.P.L.P. Kronstadt R.A. derulează și procedura de obținere a autorizației de construcție, deși acest lucru nu este obligatoriu în cazul drumurilor forestiere, potrivit legislaţiei în domeniu;

Scopul acestui proiect este de a accesibiliza fondul forestier propeietate publică a Municipiului Brașov şi aflat în administrarea R.P.L.P. Kronstadt R.A., în vederea asigurării continuității tratamentelor silvoculturale și lucrărilor de îngrijire a arboretelor , accesibilizarea fondului forestier constituind o condiţie de bază a dezvoltării durabile a pădurii, conform Codului Silvic, Art.83; acces în caz de incendii sau calamităţi şi, nu în ultimul rând, pentru a putea dezvolta activităţile de agrement din această zonă, în principal cele legate de drumeţii, mersul cu bicicleta sau plimbări.

Pentru realizarea acestui drum se va exploata un volum total de 7.509 mc de lemn , reprezentând un nr. de 8.222 arbori, pe o suprafaţă de 14 hectare, iar la finalizarea lucrărilor vor fi reîmpădurite aproximativ 7 ha din totalul celor 14 ha;  porţiunile din traseele turistice afectate de amenajarea noului drum vor fi refăcute în integralitate la finalizarea lucrărilor

Accesul utilajelor pentru execuţia drumului forestier Goriţa se va face doar dinspre drumul forestier Putreda respectiv drumul forestier Valea Cetăţii, fiind exclus în totalitate accesul pe alte străzi adiacente din cartierul Schei, cum ar fi str. Pajiştei, Curcanilor ş.a. De menţionat faptul că în cazul unei uscări/doborâturi masive a arborilor din zona aferentă noului drum, materialul lemnos rezultat în urma exploatării, la momentul actual, ar trebui transportat folosind străzile din cartierul Schei.

Este important să avem în vedere faptul că în prezent pe traseele turistice, omologate ca atare, pot circula doar persoane care dispun de o condiţie fizică corespunzătoare, în timp ce drumurile forestiere se pot adresa unei categorii mai largi de persoane (ex. persoane fără experienţă în drumeţiile montane, persoane vârstnice, biciclişti de nivel începător, ş.a.m.d.)

Drum-auto-forestier-Crucur
Drum-auto-forestier-Valea-cu-Apa