Guvernanţă Corporativă

Planul de administrare al R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada 2016-2019

Curriculum-vitae-membru-C.A._ZUP-Mihai

Curriculum vitae membru C.A._OLTEANU Dan Viciu

Curriculum vitae membru C.A._ABRUDAN Ioan Vasile

Curriculum vitae membru C.A._CURTU Alexandru Lucian

Curriculum vitae membru C.A._SOUCA Georgeta

Curriculum-vitae-membru-C.A._CRIT-Maria-Nicoleta

Cod de etica

RAPOARTE

Remuneratia membrilor CA pe anul 2019

Raport activitate ianuarie 2019

Raport activitate februarie 2019

Raport activitate martie 2019

Raport activitate aprilie 2019

Raport activitate mai 2019

Raport Director Sef Ocol trim I 2019

Raport activitate semestrul I 2019

Situatii financiare 30.06.2019

Raport activitate iulie 2019

Raport Director Sef Ocol trim II 2019

Raport activitate august 2019

Raport activitate septembrie 2019

Raport Director Sef Ocol trim III 2019

Raport activitate octombrie 2019

Raport activitate noiembrie 2019