Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov

Valoarea proiectului propus: 5.394.159 RON (1.230.897 Euro)

Din care: 594.229 Euro – 60% din valoarea eligibilă – finanţare FEADR

Proiectul propus are ca obiectiv general creşterea valorii economice şi ecologice a pădurii din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin utilizarea de echipamente şi masini eficiente de recoltare şi plantare, precum şi prin producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiintarea unei pepiniere silvice pe o suprafaţă de 1,8714 ha. Pentru buna desfăşurare a fluxului tehnologic de producere a puieţilor, pepiniera va fi dotată cu utilaje agricole adaptate procesului de lucru în pepinieră şi remiză, de staţionare şi protecţie. Se va ţine cont de elementele tehnologiilor de producere a puieţilor prin dotare cu solar amenajat şi utilatat cu sisteme de irigaţie/udare care să ofere culturilor stabilitate şi viabilitate. Pentru administrarea obiectivului, pază şi depozitare în condiţii sigure, se va realiza o clădire (construcţie) administrativ-operaţională iar suprafaţa pepinierei va fi împrejmuită.

Prin proiectul propus se vor realiza următoarele obiective:

  • Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare pâna la vârsta exploatabilităţii
  • Achiziţionarea de echipamente şi maşini de mare productivitate, necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului;
  • Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiinţarea unei pepiniere, asigurând astfel realizarea lucrărilor de împădurire în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

Suprafaţa pe care se vor efectua lucrări silvice cu echipamentele şi maşinile propuse prin proiect este de 11626,8 ha.

Valoarea maximă finanţată prin Măsura 122Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”, Axa I – „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, va fi de până la 60 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Stadiul proiectului

  • Proiect declarat eligibil , în urma vizitelor în teren si verificării şi evaluării de către APDRP – regiunea 7 centru Alba Iulia si APDRP centrală Bucuresti.
  • Este cel mai complex proiect prezentat în cadrul M 122, la nivel de ţară, conf. raportului de evaluare al APDRP din 06.09.2012
  • perioada de implementare – 30 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Etapa viitoare – Semnarea contractului de finanţare.