INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SILVICE IN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV

Incepand cu data de 22 august 2017 a fost aprobat pentru finantare proiectul INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SILVICE IN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV
Prezentul proiect isi propune dezvoltarea retelei de drumuri forestiere din fondul forestier al Primariei Brasov, obiectele prezentului studiu fiind:
1. Reabilitare drum forestier Baer – 3,167 km
2. Reabilitare drum forestier Pârâul Cailor – 2,631 km
3. Reabilitare drum forestier Roşca – 2,600 km
4. Reabilitare drum forestier Valea Căldării – 1,243 km
5. Drum forestier Goriţa (drum nou) – 11,003 km
Lungime totală drumuri proiectate 20,644 km
    Valoarea totală a proiectului este de 1.781.194 euro din care valoarea eligibilă 1.469.512 euro, neeligibilă 311.682 euro.
    Durata de implementare 36 luni.