Prezentare

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., având sediul în Municipiul Braşov, str. Panselelor, nr. 23E, jud. Braşov,  este o structură cu specific silvic aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

Aceasta a fost înfiinţată în anul 2005 prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov, având ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov şi al altor unităţi administrativ-teritoriale, a fondului forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, mănăstiri) şi a instituţiilor de învăţământ, a fondului forestier proprietate privată indiviză a persoanelor fizice (foşti composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice, pe care îl administrează, în temeiuri contractuale, în vederea valorificării, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic.

Această structură  a fost înfiinţată în scopul asigurării unei gospodăriri durabile a fondului forestier, conservării şi dezvoltării pădurilor administrate precum şi al dezvoltării activităţiilor conexe.

Dat fiind faptul că zona intravilană a Municipiului Braşov este limitrofă şi chiar inclusă în fondul forestier, implicarea acestei instituţii în activităţile cu specific silvic ale Administraţiei Publice Locale – Primăria Braşov, trebuie să devină din ce în ce mai importantă şi să capete o amploare tot mai mare. În acest context, încă de la înfiinţare, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. şi-a propus abordarea şi a altor sectoare de activitate cu caracter secundar.