Cultură – Refacere

Activitatea de Cultură Refacere constă în principal în împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră din raza fondului forestier administrat, împădurirea terenurilor după tăierile definitive sau rase, întreţinerea plantaţiilor existente prin lucrări specifice până la atingerea stării de masiv precum şi obţinerea, în pepiniere, de puieţi forestieri apţi de plantat, necesari în campaniile de împăduriri din anii următori.

Lucrările de întreţinere a plantaţiilor se execută ori de câte ori sunt necesare şi sunt următoarele: revizuirea plantaţiilor, mobilizări şi descopleşiri.

În cadrul plantaţiilor executate în fondul forestier administrat de regie, cele mai folosite sunt descopleşirile şi revizuirile.

Descopleşirile puieţilor constau în îndepărtarea speciilor lemnoase şi ierboase de pe vatra puietului, având ca scop evitarea copleşirii puietului plantat. Aceste lucrări se efectuează pentru a asigura spaţiul vital de dezvoltare şi accesul la resursele din sol. În funcţie de anul plantării, se execută una sau două descopleşiri pe an, în anii ploioşi numărul intervenţiilor suplimentându-se în funcţie de gradul de copleşire a speciilor.

Revizuirea plantaţiilor este o lucrare ce are ca scop refacerea vetrelor (aducerea la forma şi mărimea iniţială) în care sunt plantaţi puieţii forestieri şi se efectuează încă din primul an de vegetaţie.

În cadrul regiei, în campaniile de împăduriri se folosesc în principal următoarele specii de puieţi forestieri: Molid, Larice, Brad, Paltin de munte şi Fag; ponderea fiind de aproximativ 60% răşinoase şi 40% foioase.

Puieţii forestieri folosiţi la împăduriri în marea lor majoritate sunt produşi în pepinierele administrate.

Regia administrează în prezent un solar şi trei pepiniere, în care sunt produşi puieţii forestieri folosiţi în campaniile de împăduriri.

În solar sunt produşi puieţi de Molid şi Larice, primăvara efectuându-se semănarea,  după un an de vegetaţie puieţii urmând a fi repicaţi în pepinieră unde în funcţie de specie devin apţi pentru plantat după încă unul, doi sau trei ani, în funcţie de specie.

Lucrările specifice din pepiniere sunt următoarele: pregătirea solului pentru semănat şi repicat (aratul, aplicarea îngrăşămintelor, mărunţirea pământului, pregătirea straturilor), semănarea seminţelor sau după caz repicarea puieţilor, plivitul-prăşitul puieţilor, irigarea culturilor dacă e necesar, umbrirea culturilor, protejarea culturilor în sezonul rece.