Paza – Protecție

A. Activitatea de Pază

Constă în asigurarea integrităţii fondului forestier administrat şi are ca principal scop prevenirea tăierilor şi sustragerilor ilegale de material lemnos prin organizarea unor măsuri specifice cum ar fi:

  • patrulări în fond forestier îndeosebi în zonele expuse sustragerilor de material lemnos cum ar fi: Apaţa, Babarunca;
  • executarea de controale în pieţe în perioada de comercializare a pomilor de Crăciun, cu sprijinul Jandarmeriei;
  • efectuarea controlului circulaţiei materialelor lemnoase atât pe Drumurile Forestiere cât şi pe cele Naţionale.
B. Activitatea de Protecţie

Constă în menţinerea unei stări fitosanitare bune a pădurii prin monitorizarea şi combaterea  populaţiilor de dăunători prin metode specifice (amplasarea de suprafeţe de probă şi curse feromonale).

Ţinând cont de structura fondului forestier pe specii, principalii dăunători sunt: gândacii de scoarţă ai răşinoaselor, defoliatorii din pădurile de răşinose şi foioase, dăunătorii din pepiniere şi plantaţii tinere.

Lucrările se desfăşoară conform normelor specifice, de către personalul calificat din cadrul regiei.

În prezent, între regie şi Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, există un contract de colaborare prin care studenţii împreună cu cadre universitare desfăşoară lucrări specifice de protecţie a pădurii în anumite zone din fondul forestier administrat.