Educare si Constientizare Publica

Implicarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în activitatea de reamenajare a traseelor şi a spaţiilor de odihnă şi recreere de pe Tâmpa şi din alte zone de agrement, în confecţionarea de mobilier urban, în administrarea de spaţii verzi, precum şi în alte activităţi.

Dezvoltarea unei campanii de conştientizare a populaţiei asupra importanţei deosebite pe care o are fondul forestier în economia Municipiului Braşov, precum şi asupra activităţilor specifice Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A..

Intensificarea colaborării cu mass-media în vederea informării turiştilor asupra activităţii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a serviciului Salvamont şi a importanţei instituţiei noastre în cadrul dezvoltării economice (în special pe plan turistic) a Municipiului Braşov.

Conştientizarea turiştilor şi a populaţiei asupra pericolelor ce există în momentul desfăşurării de activităţi de timp liber în natură prin publicarea de broşuri, pliante, hărţi etc.

Cooptarea şi implicarea de persoane, O.N.G-uri, societăţi civile la anumite activităţi specifice ale Regiei.