Regia Publică Locală a Pădurilor KRONSTADT R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

Te invităm să intri pe www.cercetari.ro/padure și să completezi chestionarul. Este un studiu despre valoarea recreativă, culturală și istorică a pădurilor.
Cercetarea face parte dintr-o analiză sociologică care are rolul de a evalua percepția populației privind valoarea recreativă, culturală și istorică a pădurilor din jurul Brașovului, în cadrul proiectului de cercetare în colaborare „Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de R.P.L.P. Kronstadt R.A.”, încheiat între I.N.C.D.S. Marin Drăcea și R.P.L.P. Kronstadt R.A.. Acesta reprezintă un contract subsidiar în cadrul Proiectului „Creșterea competitivității economice a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștiințe, tehnologie și competențe CDI” finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.                                                  

http://www.incdsbv.ro/index.php/profilegrid_blogs/monitorizarea-starii-ecosistemelor-forestiere-si-valorificarea-potentialului-recreativ-cultural-si-istoric-al-padurilor-urbane-si-periurbane-administrate-de-rplp-kronstadt/

STAȚII METEO

Masivul Postăvarul – Cristianul Mare
URL: https://www.hobolink.com/p/69de6a0329c57a7111306e7249edbf8f

Poiana Mică Brașov
URL: https://www.hobolink.com/p/b6802052eb1feef4e62e0323ed85e875

Str. Plopilor – Cartier Noua, Brașov
URL: https://www.hobolink.com/p/bd8c8222f896862673a58533ceed0ca4